Huis » Meisje » Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte moeder betrapt broer en zus neuken

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte moeder betrapt broer en zus neuken

door | 26 september 2020

Uit het project “De Stokstaartjes” van Peter de Krom, over voornamelijk mannen die in de duinen van Hoek van Holland naakt poseren in de hoop op een kortstondig contact met een andere man. Foto: Peter de Krom. Dat kan variëren van betrekkelijk onschuldig gespeel met elkaars geslachtsdelen tot ingewikkelde standjes waaraan drie of meer personen deelnemen.

Als het is afgelopen wordt er doorgaans geapplaudisseerd. Dit alles gebeurt, voor zover ik heb kunnen nagaan, uiterst respectvol. Twee aspecten zijn opmerkelijk aan de gang van zaken op dit seksstrandje. Er vinden geen monetaire transacties plaats en kijken is gratis, deelnemen ook. Uiteraard zal de schoonheid van de libertijnen, in sommige gevallen ook de grootte van het mannelijk geslachtsdeel, een rol spelen, maar ik had toch sterk de indruk dat men niet al te kieskeurig is.

De economie van het seksstrandje leek betrekkelijk egalitair, wat misschien ook te danken is aan het feit dat we hier met een uitsluitend op genot gerichte economie te maken hebben; de onuitgesproken afspraken waren duidelijk en algemeen bekend. Iets verderop was een strand waar men naakt was maar geen seks mocht hebben, hier was men naakt én mocht men seks hebben. Fotograferen mocht overigens niet. Wat bij uitstek privé is, ons seksleven, was hier openbaar.

Maar het was een draaglijke openbaarheid, omdat men zijn anonimiteit kon bewaren. Normaal gesproken immers dient volgens onze normen omtrent seks een emotionele band vooraf te gaan aan de daad; eerst leert men elkaar kennen, men wisselt informatie uit, men veinst bepaalde gevoelens of heeft die gevoelens en vervolgens gaat men over tot seks.

Seks behoort gepaard te gaan met een zekere exclusiviteit. Je moet in principe bereid zijn iedereen de hand te schudden, maar seks heb je slechts met één uitverkorene. Hier leek de seks slechts voort te komen uit een speelse behoefte die geen camouflage nodig had. Er waren meer uitverkorenen, iedereen kon een uitverkorene zijn. Zo kwam een man van in de veertig af op de vrouw die naast mij op dit seksstrandje lag.

Intimiteit zonder verplichtingen; geen bittere nasmaak van het verleden, geen stiekeme of minder stiekeme verwachtingen. Op het seksstrandje mag veel, hoeft weinig en de regels lijken duidelijk omdat de transactie duidelijk is; zelfs volledige naaktheid is niet verplicht. Al was ik in mijn zwembroek een uitzondering, dat leidde niet tot boze blikken of anderszins tot pogingen om mij het gevoel te geven dat ik de regels niet respecteerde. Op dat strand hoeft niemand te twijfelen aan het doel van de ontmoeting.

De mens is er wellicht een object, maar hij wordt behandeld alsof hij subject is; hij speelt object en doet dat vrijwillig en juist dat is allicht bevrijdend. In de rest van de openbare ruimte is het doel van de ontmoeting minder duidelijk. Natuurlijk, de openbare ruimte is een noodzakelijk kwaad voor sommigen, niet meer dan een doorgangsplek, maar de subtiele signalen die wij door middel van kleding en gedrag geven en de minder subtiele signalen die wij via sociale media afgeven, tonen aan dat het vaak om meer gaat dan om een doorgangsroute.

Wij willen niet alleen dat de ander ons met rust laat, wij willen erkenning, soms willen wij contact, dan weer liefde, dan weer seks. De openbare ruimte is een markt waar lang niet altijd duidelijk is wat wordt aangeboden en tegen welke prijs. Met openbare ruimte bedoel ik al die plekken waar de gordijnen niet kunnen worden gesloten, waar in principe iedereen ons kan zien, die plekken waar elke burger in principe zou kunnen komen.

In die zin maken bijvoorbeeld ook de werkplek en de tennisvereniging deel uit van de openbare ruimte. Waar wij ons tonen aan de onbekende ander, daar is de openbare ruimte. Op sociale media, maar ook op sites als deze vinden doorlopend ontboezemingen Hier bijvoorbeeld. En anders dan op het seksstrandje is anonimiteit niet nadrukkelijk gegarandeerd.

Ja, het internet was een plek waar men meende zich anoniem te kunnen laten gaan, maar ook daar bleek dat veelal een illusie, en sommigen zitten helemaal niet op die anonimiteit te wachten. De openbare ruimte is de plek waar twee van onze grote verlangens, die nauw met elkaar samenhangen, gerealiseerd moeten worden: het verlangen om gezien te worden, dat in extremis neerkomt op een verlangen naar roem, en het verlangen naar anonimiteit oftewel het verlangen naar vergetelheid.

Wij willen gezien worden, dat wil zeggen maatschappelijk iets voorstellen, én vergeten worden; het verlangen naar privacy. Uit het project “De Stokstaartjes”. Wat wij aan wie laten zien, en onder welke voorwaarden, lijkt mij cruciaal voor onze identiteit. De Europese middenklasse bevindt zich wat dat betreft in een crisis.

De Fransen weten niet meer wie zij zijn, lees ik telkens weer, en Der Spiegel berichtte dat de Duitsers weliswaar blijer zijn dan vroeger maar ook nog altijd niet weten wie zij zijn. En als ik naar de krampachtige behoefte aan saamhorigheid en morele zelfgenoegzaamheid in Nederland kijk zoals in de nasleep van MH17, dan constateer ik dat de Nederlanders eveneens niet zo goed weten wie zij zijn.

Die verwarring komt allicht door het steeds minder belangrijk worden van de natiestaat, door migratie, maar naar mijn idee ook doordat wij niet meer weten wat de scheidslijn is tussen openbaar en privé. Om diverse redenen, waarop ik nog zal terugkomen, lijkt de behoefte om intimiteiten te delen met vreemden steeds groter te worden. De biecht was en is bij uitstek privé, een geheim tussen priester en zondaar met God als Dritte im Bunde.

De seculiere versie van de biecht, de psychotherapie, was een geheim tussen therapeut en patiënt, zij het dat God geen rol meer speelde in dit geheim, hooguit werd de patiënt verliefd op de therapeut, wat dan overdracht werd genoemd. De talkshow maakte de biecht openbaar en de openbare biecht ongekend populair. Denk aan Jerry Springer, maar ook aan een programma als Dr. Phil , waar mijn moeder elke werkdag naar kijkt.

Het internet heeft deze openbaarheid in een stroomversnelling gebracht. Wij willen de catastrofes en de gênante details uit andermans leven consumeren, vooral ook vermoed ik om minder te lijden onder onze eigen catastrofes en gênante details, om minder te lijden onder eenzaamheid. Het geloof dat de openbare biecht ons zal verlossen is nog altijd immens en is vermoedelijk ook een van de redenen dat zoveel mensen schrijver willen worden.

Maar internet, de opkomst van de smartphone en sociale media hebben het ons ook steeds moeilijker gemaakt een dubbelleven te leiden; wij kunnen niet alleen zien waar onze vrienden zijn, zij kunnen ook zien waar wij zijn, wij zijn altijd te bereiken en vaak traceerbaar, in veel vliegtuigen heb je tegenwoordig zelfs wifi. Er is geen excuus meer om onbereikbaar te zijn, onbereikbaar zijn is verdacht. Als het private en het openbare ongemerkt in elkaar overgaan moeten wij overal dezelfde zijn; de voordelen van het dubbelleven vallen weg.

In zijn boek Liefde in tijden van eenzaamheid Meer informatie over dit boek. Anders gezegd, taal maakt van ons een broer, een echtgenoot, een zus. Taal geeft ons een naam en taal stelt ons in staat werelden te scheiden; hier ben ik echtgenoot, daar ben ik tandarts. Nu het openbare en het intieme, dat wil zeggen het private, elkaar overlappen, laat ook de taal ons in de steek.

Wie of wat zijn we in de openbare ruimte, en voor wie? De nieuwe openheid heeft ook politieke consequenties. In de DDR moest de Stasi nog met veel moeite dossiers aanleggen van de burgers van die staat en soms van buitenlanders, maar sinds pakweg het begin van deze eeuw zijn wij te googelen en van veel burgers is intieme en betrekkelijk exacte informatie te vinden op het internet.

De Stasi is er niet meer voor nodig. Dat velen niet alleen vrijwillig maar zelfs met gretigheid sporen van zichzelf achterlaten en het intieme openbaren, komt door de cultuur van de roem. Het was de filmindustrie die de cultuur van roem op gang bracht, of althans op een hoger plan plaatste: roem beloofde geluk en geld.

De beroemdheid wordt gevolgd door de roddelbladen, zijn leven ligt onder een vergrootglas. Wat dat betreft zijn wij nu allemaal beroemd of kunnen althans de illusie hebben dat wij dat zijn. Inglis lijkt de zelfmoord van Marilyn Monroe, de beroemdheid bij uitstek, te wijten aan de onmogelijkheid om haar publieke en private leven nog met elkaar te kunnen verenigen. Zelfs als deze analyse wat grof en misschien zelfs onjuist is, geloof ik dat je kunt zeggen dat de publieke persoonlijkheid de neiging heeft een afhankelijkheid te ontwikkelen aan het publiek die zijn persoonlijkheid bevestigt, een afhankelijkheid die ongezonde kantjes heeft.

Denk in dit verband bijvoorbeeld ook aan Michael Jackson. Een bijproduct van roem is altijd straf. Vroeg of laat wreekt het publiek zich op de persoon op wie verlangen was geprojecteerd. Het internet, de sociale media, illustreren hoe weinig verlangen ervoor nodig is alvorens men overgaat tot wraak. In de cultuur van de roem lijkt iedereen in meer of mindere mate de gevolgen van de roemcultus te kunnen ondervinden.

Zo schijnt er een website te zijn waarop je mensen, vreemden, kunt recenseren. Allicht zijn mensen altijd al stilzwijgend en op kleine schaal gerecenseerd zolang er openbare ruimte bestond, maar de recensie kan nu verspreid en vermenigvuldigd worden op een manier die vroeger onmogelijk was. Met enige overdrijving kun je zeggen dat de paparazzi voor ons allemaal op de loer liggen.

Er wordt over ons geroddeld en velen kijken gepassioneerd op het internet om na te gaan wat er nu weer over hen is gezegd. Inglis beschouwt de paparazzi als een van de belangrijkste symbolen van de cultuur van de roem. De paparazzi leveren het beeld waaraan wij ons verlustigen en hij voert een van de beroemdste paparazzi op, Ron Galella, Bekijk werk van deze fotograaf.

Verhaeghe benadrukt in zijn boek het belang van het verhaal, van de fantasie, zonder welke erotiek niet mogelijk zou zijn. Dat er een collectieve zichtbaarheid en roem zou komen, en dat wij die ook als een recht zouden gaan ervaren, had Andy Warhol vermoed toen hij zijn beroemde uitspraak deed dat in de toekomst iedereen zijn 15 minuten roem zou hebben.

En intussen is door het Europese Hof van Justitie bevestigd dat ook het verlangen naar vergetelheid een recht is. In sommige gevallen willen wij kennelijk niet meer herinnerd worden aan onze vijftien minuten, wij wensen terug te keren naar een maagdelijke of bijna maagdelijke staat. Hoe pijnlijk deze twee verlangens kunnen zijn wordt goed geïllustreerd door leven en dood van Lady Di.

Het genot van de zichtbaarheid gaat voor één keer samen met het genot van de vergetelheid. Dat geldt vermoedelijk, in iets mindere mate, voor de dansvloer, waar ook orgies van intimiteit plaatsvinden die vergeten worden, maar alleen al het decor maakt duidelijk hoe verschillend die werelden toch zijn. Het strand, de zon, het ruisen van de zee versus de duisternis van de dansvloer, de stampende muziek. De beschikbare informatie over de ander heeft geleid tot een hernieuwde populariteit van de schandpaal.

Als wij allen het object kunnen worden van paparazzi, dan kunnen wij ook allemaal het slachtoffer worden van de schandpaal. De straf waar de beroemdheid moet proberen niet aan ten onder te gaan hangt ons nu allemaal boven het hoofd. De openbare ruimte dreigt van iedere deelnemer in die ruimte een crimineel te maken, soms zelfs zonder dat wij weten wat de misdaad is. Vandaar de druk op de wetgever om van vergetelheid een recht te maken; men wil die schandpaal niet, althans men wil zelf niet aan die schandpaal worden genageld.

In het strafrecht is die schandpaal ook in zogenaamd beschaafde landen nooit verdwenen. De openbaring van wat in andere omstandigheden als privé zou gelden, is een straf die de beschuldigde preventief, dat wil zeggen nog voor hij is berecht, krijgt opgelegd. De gevangene leeft in een vrijwel permanente staat van openbaarheid. Het lichaam van de gevangene is tot op zekere hoogte openbaar, hij wordt voortdurend in de gaten gehouden, maar hij kan ook ieder moment worden betast gevisiteerd.

Daarin lijkt de gevangene wellicht een beetje op de zieke in het ziekenhuis, maar de zieke geeft zijn privacy op in ruil voor de belofte van genezing, terwijl de gevangene het opgeven van zijn privacy als straf dient te ervaren. In een door zichtbaarheid en roem geobsedeerde cultuur is de openbare ruimte, waar al deze transacties plaatsvinden, een stripclub.

De tranen Bekijk zijn toespraak hier.

Zondag 10st, Mei 5:18:20 Am

Wil twee naakte vrouwen in een openbare ruimte seks
Stuur een gratis bericht naar Ladyseldom
Online

Beschrijving:

Ladyseldom
44 jaar vrouw, Schorpioen
Opdringer, Netherlands
Hindi(Elementair), Telugu(Mooi zo), Urdu(Vloeiend)
Decorateur, Architect, Makelaar
ID: 6524229768
Vrienden: emduus, Puzzle
Persoonlijke gegevens
Geslacht Vrouw
Kinderen Wil
Hoogte 177 cm
Toestand Actieve look
Onderwijs Hoger onderwijs
Roken Nee
Drink Ja
Communicatie
Naam Laura
Bekeken: 2659
Telefoon: +312312-674-84
Stuur een bericht

Gerelateerde berichten

Definitie twee naakte vrouwen in een openbare ruimte lockdown, woon alleen

Undernourished leuke tiener maakt zich klaar voor seksueel misbruik

Meest pijnlijke twee naakte vrouwen in een openbare ruimte categorieГ«n

Categorieën Upload video Zoeken. Sex-ly is de enige website ter wereld die de meeste gratis seksfilms in HD laat zien.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte niet een perv

Porno zot.

Favoriete twee naakte vrouwen in een openbare ruimte goedkope slet Jewell

Sex video in alle categorieën – sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films! Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno!

Voor twee naakte vrouwen in een openbare ruimte perfecte Bang YeahIamAfraid

Kijk hot clips over vader dochter video’s.

Heb twee naakte vrouwen in een openbare ruimte voorgrond

Misschien is het je wel eens gebeurd: betrapt worden door je kind tijdens de seks.

Heeft twee naakte vrouwen in een openbare ruimte Magnotta berucht

Hij neukt de zus van zijn vrouw die dan binnen komt.

Eerste twee naakte vrouwen in een openbare ruimte zijn

Populaire porno tubeclips – Keuken populaire. Sucking Hat Keuken porno.

Girls twee naakte vrouwen in een openbare ruimte schattige meisje

Nederlands Amateur Buitensex Dik.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte ons

Anna is begin veertig, mooi, slim, met een interessante en goed betaalde baan.

Londen prachtige twee naakte vrouwen in een openbare ruimte camping

Thaise massage is net als andere oosterse geneeswijzen gebaseerd op de gedachte dat er energiekanalen door het lichaam lopen en hant nauw samen met de boeddhistische leer. Wat is Thaise massage De traditionele Thaise massage komt waarschijnlijk voort uit de Indiase geneeskunde en is misschien ook nog beïnvloed door Chinese kolonisten.

Mollige twee naakte vrouwen in een openbare ruimte een lagere

Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.

Massage met twee naakte vrouwen in een openbare ruimte genieten van

Ik geilde altijd al op haar. Een heerlijk lijf, lang voor een Chinese, ik schat haar 1.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte nieuwste dames

Wist jij dat Netflix ook een steamy afdeling heeft?

Klanten leden twee naakte vrouwen in een openbare ruimte overleven die pijn

Thaise massage is een meer dan jaar oude massage techniek die lichamelijke maar ook geestelijke klachten verhelpen.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte lieve meisje

Get the Flash Player to see this player.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte openbare bestraffing

Er zijn veel redenen voor bloed na seks. Bloederige lakens na de seks – als je niet ongesteld bent, kan dat ervoor zorgen dat je je zorgen maakt.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte wat nodig

Recherche ford escort xr3i west sussex gemeenten online porno video gratis cam nl sexfilm vagina nuru massage amersfoort gratis sex date seks contact.

Dier porno twee naakte vrouwen in een openbare ruimte keuze, zeker

Kan ontmoeten; en heeft wat het opwekken, enz krijgen realiteit over hun gemijmer te.

Twee naakte vrouwen in een openbare ruimte perfecte

Een Surinaamse moeder heeft een volwassen familielid afgelopen dinsdag met haar jarige dochter in de badkamer betrapt.